Kontakt

Förskolan Kling & Klang Gamla Stan
Norra Dryckesgränd 4
111 29 Stockholm

Förskolans tel: 079 337 41 27
Mobil till biträdande rektor och förskollärare, Daniel Lassnäs är 0735091845 Epost: daniel@klingochklang.se
Mobil till Rektor Jenny Svensson Polhagen: 073 399 06 40 E-post: info@klingochklang.se

Orgnr. 556885-6214

För Klagomål på utbildningen: Klagomålsblankett

Föräldrainflytande och samverkan
Alla föräldrar är välkomna med att ge förslag eller lämna synpunkter som kan förbättra utbildningen, det kan ges muntligt till personalen, det kan ges via mejl (info@klingochklang.se), eller till rektor. Det kan även delges anonymt i lådan som står i hallen. Föräldrarna får även inflytande genom utvecklingssamtal, dokumentation, föräldramöten och andra sammankomster som till exempel Lucia. Föräldrar får även möjlighet att bidra med skräpmaterial som förskolan behöver.

Enligt skollagen ska förskolan ha ett föräldraråd och forum för föräldrar. På Förskolan Kling & Klang Gamla Stan består vårt föräldraråd av två representanter och de sammanträder en gång per termin.

Öppettider
Förskolan är öppen enligt Förskoleförvaltningenförvaltningens krav och ramtider, vilka är 06.30-18.30. Den tiden då barnet är på förskolan kallas för vistelsetid. I hallen på förskolan finns tidskontrakt som är tillgängliga för att kunna följa upp era behov, dessa följs upp omgående med hänsyn till omständigheterna.

I Stockholm stad har föräldralediga vårdnadshavare rätt att gå på förskolan maximalt 30 timmar i veckan. De 30 timmarna gäller från och med att det nyfödda syskonet är en månad gammal. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Föräldralediga vårdnadshavare kan lämna sitt barn mellan klockan 08.00 och 09.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett tidskontrakt som finns på förskolan. Tidskontraktet gäller en termin åt gången och förskolan ska ha tillgång till tidskontraktet. Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavarna kan ni få undantag från regeln om maximalt 30 timmar i veckan. Ansökan om undantag görs gemensamt av båda vårdnadshavarna på en blankett som ni får av förskolan. Ni lämnar ansökan till förskolan.

Vi stänger för planeringsdagar två gånger per termin för att planera och följa upp utbildningen, samt kl 15 när vi har apt cirka 3-4 gånger per termin. Under lov kan förskolan vara stängd. Vid alla dessa tillfällen erbjuds ditt barn att få gå på förskolan/förskolorna som är öppna. Meddela oss om ni har detta behov.

Sjukanmälan måste göras mellan 7,30-8.00 – berätta om hälsotillståndet och vad det är för sjukdom. Det går också bra tala in på telefonsvararen.
Friskanmälan måste göras dagen innan barnet kommer till förskolan. Sjuk- & friskanmälan ska göras via telefonsamtal dagen innan man kommer tillbaka, senast kl 15.

Vi tillämpar maxtaxan. Läs mer om det på stadens hemsida: länk till information om maxtaxa

Vi är med i stadens gemensamma kö, vilket innebär att vi följer stadens regler för kön och att staden förmedlar lediga platser. I följande länk kan ni läsa mer om kötid och erbjudande om plats: Kötid och erbjudande om plats på förskola – Stockholms stad (forskola.stockholm)

Förskolan ligger i södra delen av Gamla stan mellan Järntorget, Skeppsbron och Slussen. Det är ca 6 minuters promenad från Gamla Stans tunnelbanestation och ungefär lika långt från Slussens tunnelbana samt början av Götgatan och Hornsgatan. På ca 13 minuter kan man promenera från Mariatorget eller Medborgarplatsen.

Integritetspolicy

Integritetspolicy | Förskolan Kling & Klang (klingochklang.se)