Kontakt

Förskolan Kling & Klang Gamla Stan
Norra Dryckesgränd 4
111 29 Stockholm

Förskolans tel: 079 337 41 27
Mobil till Rektor Jenny Svensson Polhagen: 073 399 06 40 E-post: info@klingochklang.se
Mobil till platsansvarig Efthymia Michailidou: 076 022 03 65 E-post: efi@klingochklang.se

Orgnr. 556885-6214

För Klagomål på utbildningen: klagomål på utbildningen

Öppettider
Förskolan är öppen enligt Utbildningsförvaltningens krav och ramtider, vilka är 06.30-18.30.

I Stockholm stad har föräldralediga vårdnadshavare rätt att gå på förskolan maximalt 30 timmar i veckan. De 30 timmarna gäller från och med att det nyfödda syskonet är en månad gammal. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Föräldralediga vårdnadshavare kan lämna sitt barn mellan klockan 08.00 och 09.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett tidskontrakt som finns på förskolan. Tidskontraktet gäller en termin åt gången och förskolan ska ha tillgång till tidskontraktet. Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavarna kan ni få undantag från regeln om maximalt 30 timmar i veckan. Ansökan om undantag görs gemensamt av båda vårdnadshavarna på en blankett som ni får av förskolan. Ni lämnar ansökan till förskolan.

Vi stänger för planeringsdagar två gånger per termin för att planera och följa upp utbildningen, samt kl 15 när vi har apt cirka 3-4 gånger per termin. Under lov kan förskolan vara stängd. Vid alla dessa tillfällen erbjuds ditt barn att få gå på förskolan/förskolorna som är öppna. Meddela oss om ni har detta behov.

Vi tillämpar maxtaxan.

Vi är med i stadens gemensamma kö, vilket innebär att vi följer stadens regler för kön och att staden förmedlar lediga platser.

Förskolan ligger i södra delen av Gamla stan mellan Järntorget, Skeppsbron och Slussen. Det är ca 6 minuters promenad från Gamla Stans tunnelbanestation och ungefär lika långt från Slussens tunnelbana samt början av Götgatan och Hornsgatan. På ca 13 minuter kan man promenera från Mariatorget eller Medborgarplatsen.

Integritetspolicy

Integritetspolicy | Förskolan Kling & Klang (klingochklang.se)