Personalen

 Daniel 

Biträdande rektor, Förskollärare

Mitt Namn är Daniel Lassnäs och jag är utbildad förskollärare och skolledare. Jag har arbetat som förskollärare i över 20 år och har lång erfarenhet av både förskolläraruppdraget och skolledarskapsuppdraget. Jag brinner för estetiska läroprocesser, naturvetenskap, och teknik. Jag har utöver min förskollärarutbildning en bakgrund inom dans och teater. Jag är trygg i min roll på förskolan och har stor erfarenhet att bedriva undervisning på vetenskaplig grund. Tillsammans med mitt team ger vi barnen en god utbildning där läroplanen anger inriktningen.

Efi

Platsansvarig Förskollärare dramapedagog

Mitt namn är Efi Michaelidou och jag är platsansvarig och förskollärare på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan. Jag har utöver min förskollärarutbildning utbildat mig till journalist och nu även dramapedagog. Tillsammans med min rektor leder jag och planerar jag utbildningen här på förskolan. Mina specialkunskaper är inom språk, estetiska uttrycksformer som teater, rytmik, musik, dans, specialpedagogik, matematik, naturvetenskap, teknik, programmering och lek. Jag använder estetiska uttrycksformer dagligen i mitt arbete. Jag är erfaren att bedriva undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med uttrycksformer som drama, teater, sång, musik, dans och rörelse. Som pedagog är jag organiserad och ser varje barns behov och är noga med att planera min undervisning så att den blir lustfylld och lärorik för alla barn på vår förskola. Som ledare tar jag ansvar för verksamheten och följer skollagens och läroplanens intentioner och fungerar som stöd för mina kollegor i deras professionsutveckling. Som person är jag varm, trygg, glad och alltid en som gör mitt bästa. Utöver svenska pratar jag grekiska, spanska och engelska.

Amanda

amanda

Bildpedagog
Mitt namn är Amanda Eriksson och har konstnärlig bakgrund som illustratör sedan 20 år tillbaka och jag har även arbetat inom förskola och vår förskola i flera år. Jag har en kandidatexamen i litteratur samt läst kurser i estetik och filosofi och har gått flera kurser inom estetiska läroprocesser, rytmik och skapande på bland annat Reggio Emilia institutet. Här på förskolan arbetar jag med barnens gestaltning och uttryck i text och bild samt har extra ansvar för vår teater, språk och rytmik, rörelse och lekundervisning. Jag anser mig själv vara lugn och pedagogisk, trygg och lekfull och har fokus på estetik. Jag tycker det är viktigt att kombinera omsorg och lärande för barnen med barnens individuella utvecklingsprocess.

Kikuko

37773F31-019D-421F-8EA7-F20C9BD47107

Förskolepedagog (Vikarie)
Mitt namn är Kikuko Isacson. Jag är påhittig och kreativ och har ett stort intresse för att skapa en plats för barn där dem får möjlighet att utvecklas. Jag kommer från Japan och har arbetat inom barnomsorgen i över 20 år. Jag har huvudansvar för rytmik, rörelse och lekundervisningen på förskolan där jag bidrar med min musikaliska kunskap. Jag spelar både gitarr och piano och är van att använda mig av musiken i min undervisning. En plats där leken med ord, språk, färg, musik och dans finns till för barnen. Jag är mycket intresserad av teknik och skapande och brukar ofta använda mig av origami med barnen. Jag ser mig själv som en glad och positiv person som är både lyhörd och öppen. Jag tycker att det är viktigt att barnen får lära sig i olika miljöer och med olika verktyg för att stimulera barnen till att utforska och intressera sig för omvärlden. Jag brukar få  höra att jag är extra duktig i mitt arbete med våra yngsta barn på förskolan.

Alexandra

Alexandra

Barnskötare

Mitt namn är Alexandra Loranth, jag är barnskötare på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan och har sju års erfarenhet av att arbeta på förskola. Jag har bland annat arbetat på en kommunal förskola här i området på Södermalm innan. Jag är en glad och spontan person som vågar prova allt. Jag tycker mycket om mitt arbete och min yrkesroll. Mina specialkunskaper är inom teknik, programmering, musik, lek, naturvetenskap, kemi, fysik och matematik. Mitt huvudansvar på vår förskola är Utforskandeundervisningen med fokus på naturvetenskap, matematik, teknik, kemi, fysik och skapande. Min kompetens är även att vara kreativ i mitt tänkande där barnen får vara fantasifulla och får inflytande och känner sig delaktiga. I min planering skapar jag organisation och trygghet för utveckling och lärande och känns lustfylld. Jag tycker det är viktigt att barnen får lära sig i olika miljöer så som inomhus som utomhus och att vi använder dom 100 språken med barnen. Jag tycker om att lära mig mycket och är villig att driva fram förslag som kommer från kollegor och har enkelt att samarbeta och tar ofta även egna initiativ.

 

Georgia

Barnskötare

Mitt namn är Georgia Skordilis och är utbildad barnskötare. När jag studerade till barnskötare gjorde jag min praktik på Förskolan Kling & Klang Solvändan. Direkt efter utbildningen fick jag arbete på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan och har nu arbetat sedan dess. Mina specialkunskaper är naturvetenskap, matematik, teknik och barns inflytande och jag brinner för en estetisk miljö. Jag upplevs som trygg och stabil och är mycket uppskattad av barn, vårdnadshavare och kollegor. Jag ser barn som kompetenta och har ett inkluderande förhållningssätt. Jag är nyfiken på att ständigt lära mig nya saker och har en förmåga att skapa lugn hos barnen. Utöver svenska pratar jag grekiska och engelska, vilket kommer väl till användning i vår förskola med våra barn.

Jenny

C20D8D54-21B5-4175-B8FE-E56562BC8A8C

Rektor
Mitt namn är Jenny Svensson Polhagen. Jag är Rektor på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan och våra andra två förskolor i Vasastan. Jag har arbetat på förskola i många år och varit förskolechef inom våra förskolor sedan 2011. Jag är utbildad förskollärare, lärare i lägre och äldre åldrar, har en master i pedagogik och utbildad rektor. Jag upplever mig som stark inom systematiskt kvalitetsarbete, och vill tro att jag fungerar i arbetet med att utveckla mina kollegor inom deras profession. Jag upplever mig stark inom pedagogik, didaktik, metodik, inkludering, estetiska uttrycksformer, genus, arbetsrätt, skollag och diskrimineringslag. Mitt mål är att utvecklas som ledare hela tiden med mina kollegor och bedriva verksamheter på vetenskaplig grund där läroplanen anger inriktningen i vårt arbete. Estetiska uttrycksformer och barns lärande och utveckling ligger mig varmt om hjärtat.

Hur vi arbetar

B14D2513-27A5-45E7-93BF-4DF701DCCB67

Vår förskola har en Reggio Emilia inspirerad pedagogisk inriktning och har musik och teater som profil. Vi arbetar projekterande utifrån barnens intressen där vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete. Vi följer barnens läroprocesser och följer upp genom pedagogisk dokumentation, vi använder olika estetiska uttrycksformer i vår undervisning. Vi kvalitetssäkrar genom systematiskt kvalitetsarbete som utgår från skolverkets rekommendationer. Vi gör detta genom att följa upp vårt arbete utifrån läroplanen, och då pratar vi om måluppfyllelse. Vi inhämtar även synpunkter från vårdnadshavare och barn genom bland annat brukenkäten, föräldraråd och barnråd. Barnens pedagogiska dokumentation sätter vi sedan in i deras portfolios där vi synliggör barnens lärande och utveckling kopplat till läroplanen. Dessa ligger även till grund för uppföljnings-, utvecklings- och skolöverlämningssamtal.