Start

72755D19-8067-41B0-A8B5-86835610F001Förskolan Kling & Klang Gamla Stan ligger i kulturrika Gamla stan. Förskolan är Reggio Emilia inspirerad och har musik och teater som profil. Verksamheten är en syskonförskola till Förskolan Kling & Klang och Förskolan Kling & Klang Solvändan, båda belägna i Vasastan. Vi arbetar projekterande där barnens inflytande ligger till grund för våra projekt och där läroplanen anger inriktningen i vårt arbete. Förskola är en liten familjär förskola med 15 barn fördelat på två grupper, Stjärnorna och Sakletarna, på totalt en avdelning. Verksamheten bedrivs i en lokal i ett hus från 1600-talet. Förskolan har funnits sedan 70-talet.

Lokalen är ljus med stora fönster och vackert ljusinsläpp, och har högt i tak vilket ger en känsla av rymd, vackra stuckaturer och spegeldörrar ger en härlig kulturkänsla för både barn och vuxna.
Vi ligger på Norra Dryckesgränd, mellan Järntorget och Slussplan. Vi har nära till Djurgårdsfärjan och kollektivtrafik när vi vill ge oss iväg på utflykter runt om i staden och till grönområde. Vi besöker olika parker i vår närhet. Vår närmsta park ligger bara några kullerstenar ifrån och heter Junotäppan.

Vi arbetar med profilen musik och teater. Det innebär att vi dagligen använder estetiska uttrycksformer som drama, teater, musik,dans, rörelse, bild för att arbeta med läroplanen på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Vår innemiljö kallar vi för den tredje pedagogen och det är viktigt för oss att den är rik, tydlig, inbjudande C514B6C4-02DA-4D63-9956-70DC625D627Boch tillgänglig för barnen.Musik och teater. Vi avser att erbjuda barnen musik och teater som ett dagligt inslag i verksamheten. Vi har dans-, rytmik- och sångundervisning flera dagar i veckan. Vi har även teatergrupper på förskolan. Pedagoger spelar instrument, eller har teater som sin spetskompetens – vilket är till fördel i verksamheten. 2014 utsågs Förskolan Kling & Klang till staden goda exempel i välfärden för sitt arbete med musik & teater. Vi ser att vår profil bidrar till att öka barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Den bidrar även till att barnen vågar ta plats samt att de får bättre självkänsla. Barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet stimuleras också positivt av aktiviteterna. Genom musik och teater integreras även mångkulturen – då musik, dans och teater från världens olika hörn kan ta plats. På detta sätt tas det svenska samt det globala kulturarvet fasta på och vi strävar efter att B14D2513-27A5-45E7-93BF-4DF701DCCB67barnen får ökad förståelse och respekt för sin egen samt andras kulturer. Vi arbetar även mycket med språket genom musik och teater. På musikstunderna så har vi till exempel sånger som är projektinriktade. Vi använder bildkort så att barnen som inte fått språket också kan visa vilken sång de vill sjunga. Vi dramatiserar pjäsen och barnen får vara delaktiga i framtagandet och utvecklandet av rekvisitan till pjäsen. När vi undervisar i Teater & språkaktiviteterna brukar vi introducera sagan genom att läsa den via bok, vi berättar sagan med hjälp av flano eller Ipad kopplad till tv eller spelat upp den med egengjorda handdockor. Vi reflekterar tillsammans med barnen, och när barnen känner sig redo får barnen återberätta sagan utifrån sina egen förmåga. När barnen känner sig trygga med detta så blir nästa steg att pedagoger dramatiserar pjäsen tillsammans med barnen för kompisarna och slutligen så dramatiserar barnen IMG_3829som vill den själva för sina vänner. Utforskande undervisning. Barnen på förskolan får på ett lustfyllt och aktivt sätt arbeta med matematik, naturvetenskap, kemi, fysik och teknik. Det görs bland annat i närliggande parker, skog men även inomhus genom till exempel experiment, när vi bakar och med ljusbord. Aktiviteterna är såklart Reggio Emilia-inspirerade – då undervisningen bygger på barnens intressen där läroplanen anger inriktningen i vårt arbete.

Skapande. På Förskolan Kling & Klang Gamla Stan skapar vi mycket i vår ateljé, materialet är tillgängligt och rikt, läroprocessen är viktig och barnen ses som kompetenta. De hämtar sitt material, använder det och delar med sig och ställer sedan tillbaka det. teater- & språkundervisningMaterialet har en plats det ska stå. Vi strävar efter att barnen ska kunna själva då vi ser barnen som kompetenta. Till exempel hämta den färg de vill arbeta med, hälla upp färgen (lagom mängd), ställa tillbaka färgen så att kompisarna också kan använda den, välja verktyg att måla med själv, måla själv och avslutningsvis hjälpa till att plocka undan. För att detta ska fungera arbetar vi i små grupper och jobbar mycket med upprepning och vi är närvarande pedagoger i aktiviteterna. Barnen tycker det är roligt och de lär sig att ta ansvar och får inflytande i sin aktivitet och sitt lärande.

Leken. Varje dag har barnen möjlighet till fri – samt organiserad lek – både inne och ute. Projekt. På förskolan arbetar vi ständigt med nya projekt. Projekten utgår från barnens intressen och pågår så länge barnen har intresse för det eller fått upp intresset för något nytt. Vi inleder alltid projekt med en utforskningsperiod där vi ser vad barnen är intresserade av, utifrån det så planerar vi aktiviteterna barnen får ständigt vara med och påverka och vi reflekterar mycket med våra barn.

Reggio Emilia. Verksamhetens pedagogiska inriktning är Reggio Emilia. Grundidén bakom den är att pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och samtidigt se till gruppen, genom att lyssna på barnet, se barnets olika intressen, styrkor och möjligheter. Pedagogerna arbetar med att stötta och uppmuntra barnet, försöker hjälpa barnet att finna svar och lösningar på sina frågor, förse barnet med kunskap och se möjligheterna. Eftersom barnets intressen och nyfikenhet ständigt förändras bidrar det också till att pedagogernas arbete också ständigt förändras – eftersom målet är att möta barnet där det befinner sig. Vi arbetar därför alltid med projektarbete och teman där barnens inflytande och läroprocess står i fokus.

Pedagogisk dokumentation. För att kartlägga och utveckla verksamheten är det en självklarhet för oss att använda pedagogisk dokumentation. Till exempel: vi fotograferar barnet i situationer där barnet lär sig, vi skriver vad barnet gör, säger, och reflekterar över situationen samt miljön barnet väljer att lära sig i och detta kopplar vi till läroplanen. Dokumentationen visar en lärandeprocess och det blir enklare för oss att följa upp, reflektera och utveckla verksamheten – pedagogiskt, aktivitetsmässigt samt miljömässigt. Varje barn har sin portfolio, med dokumentation. Dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalen. Vi dokumenterar via fotografering, film, vi utvärdering, reflekterar, samt insamling av alster. Dokumentationen är tillgänglig för barnen, pedagogerna och föräldrarna på förskolan, men är inte offentlig.

Glädje. För oss är det viktigt att erbjuda en verksamhet som är rolig, trygg och utvecklande för barnen. Vi strävar efter att det ska kännas tryggt att lämna sitt barn hos oss.

Vår förskola har en varm miljö där du och ditt barn alltid ska känna er välkomna. Vi arbetar med att ge barnen en bra och meningsfull vardag med ett rikt innehåll efter förskolans läroplan Lpfö 18.

Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över!