Bilder

spel- & pusselhörna

vårt vackra piano som är över 100 år som vi klingar & klangar på i vårt härliga 1600-tals hus

teater- & språkundervisning

spel- & pusselhöra 1

musik & teaterrummet

musik- & teaterrummet i sin helhet

musik & teatermaterial

musik & rytmik

koja

hemmet

båten - utmaning grovmotoriskt och lek

byggrummet

bygg & konstruktionsrummet

bygg- & konstruktionshyllan

bygg & konstruktion

bygg- & konstruktion där djuren är med

bygg & konstruktion - mer

ateljé & matsal