Dokumentationsverktyg

Vi arbetar med portfolio, ett dokumentationsverktyg för att stödja varje barns lärande och barnets utvecklingsprocess. Portfolio används för att kvalitetssäkra vår verksamhet därför använder vi portfolion i verksamheten. Varje barn har sitt eget specifika sätt att tillgodogöra sig ny kunskap. Barnen växer och utvecklas genom att lära sig nya saker och foga ny kunskap till det de redan har. På så sätt skapar sig barnen sammanhang och mening.

Varje barn som kommer till förskolan har egna mål med sitt ”varande”. De vill växa och lära sig. För att tydliggöra varje enskilt barns sätt att växa och lära sig har varje barn på förskolan en portfoliopärm. I portfolion dokumenterar vi vad och hur ert barn lär sig. Portfolion tillhör barnet och följer med under hela vistelsen på förskolan. 

 

 

 

 

 

Portfolion får barnen att:

  • se och reflektera över sin egen utveckling
  • se sitt eget lärande
  • se och påverka sin egen utveckling
  • synas som individ
  • stärker barnets självkänsla
  • stimulerar lusten till ett livslångt lärande