Kvalitetstävling 2012

Förskolan Kling & Klang var en av förskolorna som utsågs som stadens goda exempel i deras arbete med musik och teater med barnen i Stockholms stads Goda exempelmässa 2014. Stola barn och pedagoger som berättade om detta arbete i Globen 🙂

Vad är Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012?

”Kvalitetsutmärkelsen är ett utvecklingsinstrument som syftar till att skapa mesta möjliga nytta för stockholmarna. Anvisningarna har sin utgångspunkt i stadens styrsystem och Program för kvalitetsutveckling. Att delta i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse innebär för de flesta verksamheter ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla verksamheten, oavsett på vilken nivå verksamheten befinner sig. Tävlingen är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i alla delar av de verksamheter som staden finansierar. Tusentals av stadens medarbetare deltar i att beskriva hur de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu bättre.”
För att läsa mer gå in på http://www.stockholm.se/OmStockholm/Kvalitetsarbetet/Kvalitetsutmarkelsen1/Kvalitetsutmarkelsen/

Vad innebär kvalitetsutmärkelsen för Gamla stans förskola?

Vi har blivit mer medvetna om det förbättringsarbete som vi gör och vi har således utvärderat vår verksamhet med kritiska ögon. Medverkan i kvalitetstävlingen har även stärkt arbetslaget då det blir synligt vilket stort och viktigt arbete som läggs ner på barnens utveckling, vår kompetensutveckling för att vidareutveckla vår verksamhet samt uppföljningen av vårt utvecklingsarbete.
Det allra viktigaste som vi tar med oss från detta års medverkan i kvalitetsutmärkelsen är att vi hela tiden arbetar med barnet och barnets lärande i centrum.

Vi finns nu också med som goda exempel för förskolor i kvalitetsutmärkelsens ” Kvalitetsutmärkelsen 2012, Boken om goda exempel”. Där går det att läsa om vad som gör oss till en förskola med hög kvalitet. Utvärdering, uppföljning och utveckling är något som Gamla stans förskola fokuserar mycket på. Betoningen ligger på att stödja, utmana och stimulera barnen i deras lärande och utveckling. Vi som pedagoger tillsammans med barnen är i en ständig utvecklingsprocess. Vi vill fånga barnen i deras individuella utvecklingsprocesser, förstå det som barnen utforskar och fördjupa den kunskapen. Vårt uppdrag enligt oss pedagoger på Gamla stans förskola är att vidga barnens begrepp i förskolan. Vi väljer tema utifrån gruppens intresse i helhet för att det är viktigt att hitta ett tema som är roligt och utmanande för barnen. I dessa teman utgår vi främst från vår profil ord, bild, sång och skapande men även från matematik och teknik samt naturvetenskap. Vårt uppdrag tycker vi är att skapa ett utvecklande lärande för barnen, vi erbjuder barnen material som de kan få inspiration till lärande och utveckling för livet. Vi pedagoger försöker alltid att utarbeta ett sätt där vi fångar barnens intresse och lärande och försöker finna metoder där barnen stimuleras, det kan vara genom drama, måleri, dans, sång, böcker, klossbyggande, rim och ramsor. Vi använder naturvetenskapliga experiment och vill skapa en utforskande miljö i våra aktiviteter för barnen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.