Förskolan Kling & Klang utsågs 2014 till en av stadens goda exempel i välfärden för deras arbete med musik och teater på förskolan