Personalen

Rebecka

Förskolechef/Ateljerista
Mitt namn är Rebecka Dahlbeck och jag är förskolechef på Gamla Stans Förskola. Jag är utbildad barnskötare -89, barnsköterska med vård av nyfödda och sjuka barn -93. Jag är sedan januari 2011 utbildad lågstadielärare och förskolelärare med inriktning Estetiska läroprocesser i yngre åldrar. 2014 blev jag utbildad till ateljerista och vi har skapat en fantastisk ateljé på Gamla stans förskola. Jag är speciellt intresserad av barnens skapande- och lärandeprocesser som vi fångar upp individuellt i varje barns portfolio. Jag är en öppen, glad, trygg, positiv, lyhörd, kompetent, konstnärlig och social person som älskar att arbeta och utmanas i detta yrke. Barn är fantastiska och kompetenta personer där det inte finns några begränsningar till vad de är kapabla till så länge barnet tycker det är intressant och vi pedagoger väcker deras nyfikenhet till i livslångt lärande.

Amanda

Bildpedagog
Mitt namn är Amanda och jag är tillsammans med Rebecka ansvarig för det pedagogiska upplägget här på Gamla Stans förskola. Jag har konstnärlig bakgrund som illustratör sedan 20 år tillbaka och jag har även arbetat på förskolor. Jag har en kandidatexamen i litteratur samt läst kurser i estetik och filosofi. Här på förskolan arbetar jag med barnens gestaltning och uttryck i text och bild. Varje termin gör vi minst en bok tillsammans. Jag anser mig själv vara lugn och pedagogisk, trygg och lekfull och har fokus på estetik. Jag tycker det är viktigt att kombinera omsorg för barnen med barnens individuella utvecklingsprocess. Bild på mig kommer senare!

Johanna

Förskolepedagog
Mitt namn är Johanna. Jag är påhittig och kreativ och har ett stort intresse för att skapa en plats för barn där dem får möjlighet att utvecklas. En plats där leken med ord, språk, färg, musik och dans finns till för barnen. Jag ser mig själv som en glad och positiv person som är både lyhörd, strukturerad och öppen. Jag tycker att det är viktigt att barnen får lära sig i olika miljöer och med olika verktyg för att stimulera barnen till att utforska och intressera sig för omvärlden. Genom att ge barnen möjlighet att påverka och ge förslag skapar man en miljö där barnen får möjlighet att utvecklas och lära sig ta egna initiativ.Bild på mig kommer senare!

Hur vi arbetar

Vi har kontinuerligt planeringsdagar och strukturerar upp verksamheten efter ett pedagogiskt upplägg, enligt styrdokumenten ”läroplan för förskola” (Lpfö-98) samt Södermalms verksamhetsplan. Vi har i vår verksamhet en tydlig riktlinje där kreativ arbete genom ord, bild och skapande är en grundprofil. Vi använder oss av portfolios där vi samlar och tydliggör barnens utveckling, barnets erfarenheter, minnen och tankar och projekt under åren på förskolan. Detta kommer användas som grund i utvecklingssamtalen för att visa föräldrarna och visualisera barnets kompetensutveckling.