Personalen

 

 

 

Amanda

amanda

Bildpedagog
Mitt namn är Amanda och har konstnärlig bakgrund som illustratör sedan 20 år tillbaka och jag har även arbetat inom förskola i några år. Jag har en kandidatexamen i litteratur samt läst kurser i estetik och filosofi. Här på förskolan arbetar jag med barnens gestaltning och uttryck i text och bild samt har extra ansvar för vår rytmik, rörelse och lekundervisning. Varje termin gör vi minst en bok tillsammans. Jag anser mig själv vara lugn och pedagogisk, trygg och lekfull och har fokus på estetik. Jag tycker det är viktigt att kombinera omsorg för barnen med barnens individuella utvecklingsprocess.

 

 

Kikuko

37773F31-019D-421F-8EA7-F20C9BD47107

Förskolepedagog
Mitt namn är Kikuko Isacson. Jag är påhittig och kreativ och har ett stort intresse för att skapa en plats för barn där dem får möjlighet att utvecklas. Jag kommer från Japan och har arbetat inom barnomsorgen i 20 år. Jag har huvudansvar för rytmik, rörelse och lekundervisningen på förskolan där jag bidrar med min musikaliska kunskap. Jag spelar både gitarr och piano och är van att använda mig av musiken i min undervisning. En plats där leken med ord, språk, färg, musik och dans finns till för barnen. Jag är mycket intresserad av teknik och skapande och brukar ofta använda mig av origami med barnen. Jag ser mig själv som en glad och positiv person som är både lyhörd och öppen. Jag tycker att det är viktigt att barnen får lära sig i olika miljöer och med olika verktyg för att stimulera barnen till att utforska och intressera sig för omvärlden. Jag brukar få  höra att jag är extra duktig i mitt arbete med våra yngsta barn på förskolan.

 

Lina

755BB12E-DE4D-4C62-BCDD-0655D615E9DC

Biträdande förskolechef och förskollärare
Mitt namn är Lina Lundgren och jag är biträdande förskolechef och förskollärare på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan och våra andra två förskolor i Vasastan. Jag har arbetat som förskollärare och chef i min organisation i snart fem år. Mina specialkunskaper är inom språk, estetiska uttrycksformer, specialpedagogik, kodning, tecken som stöd, matematik, naturvetenskap, teknik, programmering och lek. Jag är erfaren att bedriva undervisning med uttrycksformer som drama, teater, sång, musik, dans och rörelse. Som pedagog är jag organiserad och ser varje barns behov och är noga med att planera min undervisning så den blir lustfylld och lärorik för alla barn på vår förskola. Som pedagogisk ledare tar jag ansvar för att verksamheten följer skollagens och läroplanens intentioner och fungerar som stöd för mina kollegor i deras professionsutveckling.

 

Jenny

C20D8D54-21B5-4175-B8FE-E56562BC8A8C

Förskolechef
Mitt namn är Jenny Svensson Polhagen. Jag är förskolechef på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan och våra andra två förskolor i Vasastan. Jag har arbetat på förskola i många år och varit förskolechef inom våra förskolor sedan 2011. Jag är utbildad förskollärare, lärare i lägre och äldre åldrar, har en master i pedagogik samt är jag rektorskandidat. Jag upplever mig som stark inom systematiskt kvalitetsarbete, och vill tro att jag fungerar i arbetet med att utveckla mina kollegor inom deras profession. Jag upplever mig stark inom pedagogik, didaktik, metodik, estetiska uttrycksformer, genus, arbetsrätt, skollag och diskrimineringslag. Mitt mål är att utvecklas som ledare hela tiden med mina kollegor och bygga bedriva verksamheter på vetenskaplig grund där läroplanen anger inriktningen i vårt arbete. Estetiska uttrycksformer och barns lärande och utveckling ligger mig varmt om hjärtat.

Hur vi arbetar

B14D2513-27A5-45E7-93BF-4DF701DCCB67

Vår förskola har en Reggio Emilia inspirerad pedagogisk inriktning och har musik och teater som profil. Vi arbetar projekterande utifrån barnens intressen där vi låter läroplanen ange inriktningen i vårt arbete. Vi följer barnens läroprocesser och följer upp genom pedagogisk dokumentation, vi använder olika estetiska uttrycksformer i vår undervisning. Vi kvalitetssäkrar genom systematiskt kvalitetsarbete som utgår från skolverkets rekommendationer. Vi gör detta genom att följa upp våra läroplan, och då pratar vi om måluppfyllelse. Vi inhämtar även synpunkter från vårdnadshavare och barn genom bland annat brukenkäten, föräldraråd och barnråd. Barnens pedagogiska dokumentation sätter vi sedan in i deras portfolios där vi synliggör barnens lärande och utveckling kopplat till läroplanen. Dessa ligger även till grund för uppföljnings-, utvecklings- och skolöverlämningssamtal